“Profesionalizmus” náš každodenný

“Profesionalizmus” náš každodenný

Zvučné meno, lukratívne zákazky, svetové metropoly, modelky tých najexkluzívnejších módnych domov, jednoducho kozmopolita. Takto nejako by sa dala zhrnúť charakteristika profesionálnych fotografov, ako ju vnímajú ľudia z fachu, ktorí danej úrovne zatiaľ nedosiahli. Aká je však skutočnosť?

V určitých prípadoch nie sme ďaleko od pravdy, ba dokonca by sme vedeli ešte rozšíriť repertoár kvetnatých charakteristík, no ako sa hovorí, každá minca má dve strany.

Veľmi často dostávam otázku, či som, alebo sa považujem za profesionála, inokedy ku mne ľudia, ako k profesionálovi, priamo pristupujú. Osobne sa za profesionála nepovažujem, pričom jedným z hlavných argumentov je aj fakt, že fotografovanie nie je mojím primárnym zdrojom príjmu. Filozofická otázka však znie, je táto podmienka nevyhnutnosťou pre prívlastok profesionál? Nemali by byť kritériá selekcie trochu menej povrchné? Mojím cieľom vždy bolo urobiť čo najlepšiu fotku, ale nikdy som netúžil po titule profesionál. Od mojich fotografických začiatkov už čo-to vody v potokoch pretieklo a na svoju vytúženú fotku stále ešte čakám, no čoraz viac ma uchvacuje myšlienka, kto to vlastne ten profesionál je.

Už nejakú dobu sledujem správanie fotografov, tak som si našiel chvíľu, aby som sa na celú vec pozrel z nadhľadu a snažil som sa nájsť odpoveď na otázku, čo robí profesionála profesionálom, amatéra amatérom a zaujať k téme vlastný, subjektívny, postoj. Na prvý pohľad možno jednoduchá odpoveď, ale vytýčenie si profesionalizmu na základe výkonu profesie je, myslím, značne prízemné.

V mojich očiach je fotograf-profesionál človek, ktorý sa fotografiou primárne živí, narozdiel od amatéra, no profesionál by mal byť taktiež človek, ktorý fotografiou žije, ovláda dokonale svoje remeslo, pozná pravidlá a postupy, no nebojí sa ich porušovať, nelipne na zaužívaných dogmách, ale snaží sa do fotografie preniesť aj pridanú hodnotu a vlastný podpis (nenarážam na watermark 🙂 ), človek, ktorý má potrebu sa neustále vzdelávať a zdokonalovať, dokáže inšpirovať iných fotografov, odovzdávať svoje posolstvo. Profesionál by mal taktiež vedieť vhodne reprezentovať svoje meno tým, že vie byť ľudský, dokáže poskytnúť konštruktívnu kritiku, keď je potrebná a rovnako sa ju nebojí prijať, nebojí sa poradiť, nezosmiešňuje/nedehonestuje názory a schopnosti konkurenčných fotografov, pretože iba veľký fotograf dokáže uznať a rešpektovať prácu iných, lebo je osobnosť. Tu sa pre mňa hranice medzi profesionálom a amatérom začínajú vytrácať, nakoľko fotograf-amatér môže byť v tomto ohľade rovnako zdatný, ba častokrát aj zdatnejší ako profesionál.

Pozn.: niektorí “profesionáli” používajú termín “amatér” ako pejoratívne zdôraznenie nedostatkov smerom k iným fotografom s cieľom daného fotografa zosmiešniť, ale pravý význam slova je diametrálne odlišný (amatér – je človek, ktorý miluje určitú činnosť, a v ktorej je schopný sa zdokonalovať – ďakujem Robertovi Vanovi za otvorenie očí 🙂 )

Skutočný profesionál by mal spĺňať všetky uvedené kritériá a udržiavať si svoju profesionalitu na danej úrovni, a to za každých okolností, nakoľko len to ho dokáže odčleniť sa od ďalších profi-fenoménov, akými sú podskupiny a la pseudoprofesionál a frustrovaný profesionál.

Pre tieto podskupiny je charakteristické predovšetkým presadzovanie vlastného názoru, arogancia postavenia a egocentrické vnímanie svojej dokonalosti a častokrát aj dehonestovanie cudzej práce a názorov. V určitom zmysle mám pre tieto postoje aj určitú dávku pochopenia (niektorí fotografi si to jednoducho môžu dovoliť, tým pádom majú môj rešpekt aj napriek týmto nedokonalostiam a považujem ich za skutočné špičky a profesionálov z titulu výnimky 🙂 ), no nikdy by fotograf nemal zabudnúť na potrebnú dávku sebareflexie, či už je to profesionál alebo amatér, ale aj na skutočnosť, ako svojím správaním ovplyvní iných.

Práca fotografa je náročná, nakoľko profesia sa rovná zdroj príjmu a z toho niekedy frustrácia priamo plynie, čo fotograf-amatér riešiť nemusí, ale je potrebné naučiť sa, že prenášať svoju frustráciu na niekoho iného je jednoducho správanie za čiarou.

Každý jeden fotograf, ktorý sa dopracoval vlastným úsilím a odhodlaním na vrchol, má moju úctu a náležitý rešpekt, preto s radosťou spomeniem napríklad človeka, ktorý je pre mňa prototypom skutočného Fotografa a tým je už spomínaný Robert Vano – žijúca legenda a ikona vo svete nude fotografie a to najdôležitejšie, je pre mňa zdrojom vlastného osvietenia.
Tak isto mám hlboký rešpekt voči všetkým amatérskym fotografom, ktorým nerobí problém si poradiť, ale aj konštruktívne skritizovať, a ktorí pristupujú k fotografii s vášňou a zanietenosťou, ktorú by týmto mohol nejeden profesionál závidieť, a s ktorými sa denne stretávam, predovšetkým, vďaka komunite Fuji-fotografov.

Toto všetko je môj subjektívny názor, ktorý môže byť vnímaný odlišne, no apelujem na každého zanieteného amatéra, aby sa nenechal vykoľajiť názormi iných, no konštruktívnu kritiku si zobral k srdcu a aj naďalej na sebe plnohodnotne pracoval.
Ešte nikdy nebolo tak ťažké presadiť sa vo svete fotografie, ako je tomu práve v tejto dobe, kedy je dostupnosť pokročilej fototechniky tak bezproblémová, že sa stala prirodzenou súčasťou takmer každej domácnosti, ale nič to nemení na tom, že vlastné presvedčenie, odhodlanie vystúpiť zo zóny pohodlia a úsilie na sebe pracovať dokáže robiť zázraky.

… a môj dovetok na záver: radšej vášnivý amatér, ako frustrovaný profesionál – hlavne mať radosť z toho čo robím…

A ako ste na tom Vy? 🙂

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment